Comiesięczne Uwielbienie Jezusa Chrystusa

Zapraszamy serdecznie w każdą 4. środę miesiąca, by UWIELBIĆ CHRYSTUSA razem z Maryją, Wspomożycielką Wiernych.
Mamy świadomość naszej słabości i ograniczoności, dlatego z wielką pokorą idziemy do Chrystusa, by On nas uzdrowił i uwolnił z tego wszystkiego, co nas jeszcze zniewala. Tylko ON może w nas tego dokonać! Idziemy razem z Maryją i wołamy: "błogosławiony Owoc Żywota Twojego, Jezus!"

Nie przedkładamy żadnej spektakularnej modlitwy o uzdrowienie czy uwolnienie! Jako katolicy dostrzegamy piękno, potęgę, moc i wartość modlitwy, zaczerpniętej z tradycyjnej "Zdrowaśki", odmawianej podczas prostej modlitwy różańcowej. Niech ona nas przemieni mocą łaski Bożej i przyprowadzi do Chrystusa i Jego Matki, Maryi.

Czyż może być piękniejsza forma uwielbienia Chrystusa i oddania Jemu chwały? A Maryję, najlepszą z Matek Boga - Człowieka, naszą Wspomożycielkę, rozumiejącą nas, ludzi we wszystkim, co ludzkie, prosimy z ufnością: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej". Amen.